Madeleine Paradis
1653 - 1669
 
Enfants
Marie-Madeleine 25 nov 1669
 
 
Pierre Paradis
1604 - 1675
 
 
 
Barbe Guyon
1617 - 1700
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Jean Guyon
1592 - 1663
 
 
 
Mathurine Robin
1592 - 1662