Marie-Josephte Gill
1796 - 1863
 
Enfants
Ambroise 1817
Louis 1821
Simon 26 nov 1824
Anastasie 14 juil 1827
Jean-Elie 1855