Retour vers Marguerite Paradis  Imprimer / Print Arbre généalogique Marguerite Paradis
 
Marguerite Paradis
1754 -
 
Enfants
 
 
Charles Paradis
1721 - 1795
 
 
 
 
 
 
Andre Paradis
1676 - 1745
 
 
 
Marguerite Menard
1681 - 1761
 
 
 
Louis Giroux
1684 - 1740
 
 
 
 
 
Jean Paradis
1650 - 1717
 
Claude Damise
1643 - 1705
 
Jacques Menard
1653 - 1716
 
 
Michel Giroux
1661 - 1715
 
Therese Provost
1665 - 1743
 
Charles Garnier
1636 - 1717
 
Louise Vezina
1652 - 1714
Pierre Paradis
1604 - 1675
Barbe Guyon
1617 - 1700
 


 


 
Jean Royer
1634 -
Madeleine Dubois
1640 - 1721
 
Toussaint Giroux
1633 - 1715
Marie Godard
1638 - 1684
 
Martin Prevost
1611 - 1691
 


 
Jacques Vezina
1611 - 1687
Marie Boisdon
1615 - 1687