Retour vers Louise-Angelique Giroux  Imprimer / Print Arbre généalogique Louise-Angelique Giroux
 
Louise-Angelique Giroux
1707 - 1738
 
Enfants
Angelique 24 jan 1732
Marie-Josephe 10 nov 1734
 
 
Louis Giroux
1684 - 1740
 
 
 
 
 
 
Michel Giroux
1661 - 1715
 
 
 
Therese Provost
1665 - 1743
 
 
 
Charles Garnier
1636 - 1717
 
 
 
Louise Vezina
1652 - 1714
 
 
Toussaint Giroux
1633 - 1715
 
Marie Godard
1638 - 1684
 
Martin Prevost
1611 - 1691
 
 

 

 
Jacques Vezina
1611 - 1687
 
Marie Boisdon
1615 - 1687