Retour vers Therese Giroux  Imprimer / Print Arbre généalogique Therese Giroux
 
Therese Giroux
1712 - 1767
 
Enfants
 
 
Louis Giroux
1684 - 1740
 
 
 
 
 
 
Michel Giroux
1661 - 1715
 
 
 
Therese Provost
1665 - 1743
 
 
 
Charles Garnier
1636 - 1717
 
 
 
Louise Vezina
1652 - 1714
 
 
Toussaint Giroux
1633 - 1715
 
Marie Godard
1638 - 1684
 
Martin Prevost
1611 - 1691
 
 

 

 
Jacques Vezina
1611 - 1687
 
Marie Boisdon
1615 - 1687