Retour vers Marie-Josephte Giroux  Imprimer / Print Arbre généalogique Marie-Josephte Giroux
 
Marie-Josephte Giroux
1753 -
 
Enfants
Joseph 23 jan 1774
Marie-Joseph 22 juil 1775
Joseph-Marie 18 sept 1776
 
 
Ignace Giroux
1708 - 1769
 
 
 
Therese Savary
1712 - 1799
 
 
 
Toussaint Giroux
1672 - 1750
 
 
 
 
 
 
Pierre Savary
1685 - 1750
 
 
 
Madeleine Mingou
1691 - 1764
 
 
Toussaint Giroux
1633 - 1715
 
Marie Godard
1638 - 1684
 
Etienne Dauphin
1636 - 1693
 
 
 
Catherine Pluchon
1668 - 1743
 
Jean Mingou
1660 - 1698
 
Anne Bruneau
1670 - 1726


 


 


 


 


 
Pierre Pluchon
1617 - 1699
Marie Grignault
1636 - 1706
 


 
Rene Bruneau
1641 -